Forside
Medlemslister
Kædekontoret
For LeverandørerLogin til TAS

Topco OIOUBL Guideline

Validering

Det er et grundlæggende krav for at sende fakturaer og kreditnotaer til Topco A/S i OIOUBL-format, at disse kan valideres med de officielle valideringsværktøjer, som forefindes på:
 
http://oioubl.info/validator/
 
Både schema og schematronvalidering skal kunne gennemføres uden fejl. Fejler bare en af disse, vil dokumentet blive afvist.

Profiler

Topco understøtter pt. profilerne:

  • Procurement-BilSim
  • NESUBL

 
Parter

På fakturaer til Topco A/S skal der altid være tre parter:

  • AccountingSupplierParty - Leverandøren identificeret ved dennes GLN nummer
  • AccountingCustomerParty - Topco identificeret ved GLN nummer 5790001669416
  • BuyerCustomerParty - Medlemsforretningen identificeret ved dennes GLN nummer (se medlemsliste)
    Bemærk: For kreditnotaer anvendes PayeeParty til identifikation af medlemmet pga. forskellig OIOUBL struktur.

Alle tre parter skal være identificeret med CVR i X.Party.PartyTaxScheme.CompanyID, hvor X er typen af part.
 
Medlemslisten anvender "interne" GLN numre. Med det menes et nummer, som ikke er et officielt GLN, men som alligevel kan bestå checkciffertesten og dermed kan benyttes som identifikator ved brug af schemeId=GLN. Hvert enkelt Topcomedlem har sit eget nummer, som kan findes på medlemslisten.

Priser

Jf. standarden skal enhedsprisen angivet i InvoiceLine.Price.PriceAmount altid være nettoprisen.

Derfor er det et krav, at der angives et InvoiceLine.AllowanceCharge-segment (inkl. korrekt beregningssekvens) for hver rabat og tillæg, der er lagt på linien. Desuden skal alle rabatter skal have angivet korrekt InvoiceLine.AllowanceCharge.MultiplierFactorNumeric.

Bruttoprisen skal angives i noden InvoiceLine.PricingReference.AlternativeConditionPrice hvor PriceAmount er Bruttoprisen og PriceTypeCode er AAB.

Varenumre

Det anbefales kraftigt at medsende varens EAN-nummer i InvoiceLine.Item.StandardItemIdentification.ID. Herudover kan  InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification.ID og InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification.ID med fordel udfyldes. InvoiceLine.Item.Name skal være udfyldt med en sigende beskrivelse.

Særligt for kreditnotaer

I OIOUBL er der en del forskelle mellem fakturaer og kreditnotaer på linieniveau. Ovenstående krav er de samme, men AllowanceCharges er placeret som CreditNoteLine.Price.AllowanceCharge i stedet for direkte på CreditNoteLine.

Desuden anvendes PayeeParty til identifikation af medlemmet.

 

Eksempel på InvoiceLine med Brutto og Netto pris:

  <cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>20000</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">5.00</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">216.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:OrderLineReference>
      <cbc:LineID>20000</cbc:LineID>
      <cac:OrderReference>
        <cbc:ID>542154-1</cbc:ID>
      </cac:OrderReference>
    </cac:OrderLineReference>
    <cac:PricingReference>
      <cac:AlternativeConditionPrice>
        <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">144.00</cbc:PriceAmount>         
        <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
        <cbc:PriceTypeCode listID="UN/ECE 5387">AAB</cbc:PriceTypeCode>
      </cac:AlternativeConditionPrice>
    </cac:PricingReference>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ID>1</cbc:ID>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>RABAT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.7</cbc:MultiplierFactorNumeric>
      <cbc:SequenceNumeric>1</cbc:SequenceNumeric>
      <cbc:Amount currencyID="DKK">504.00</cbc:Amount>
      <cbc:BaseAmount currencyID="DKK">720.00</cbc:BaseAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeAgencyID="320">StandardRated</cbc:ID>
        <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>
          <cbc:Name>Moms</cbc:Name>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:AllowanceCharge>
    <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="DKK">54.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="DKK">216.00</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="DKK">54.00</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
          <cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeAgencyID="320">StandardRated</cbc:ID>
          <cbc:Percent>25.00</cbc:Percent>
          <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1">63</cbc:ID>
            <cbc:Name>Moms</cbc:Name>
          </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:Item>
      <cbc:Description>Hulsav 70 mm-2.3/5 </cbc:Description>
      <cbc:Name>Hulsav 70 mm-2.3/5</cbc:Name>
      <cac:SellersItemIdentification>
        <cbc:ID>4554784</cbc:ID>
      </cac:SellersItemIdentification>
      <cac:StandardItemIdentification>
        <cbc:ID schemeID="EAN">5701604715702</cbc:ID>
      </cac:StandardItemIdentification>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
      <cbc:PriceAmount currencyID="DKK">43.2</cbc:PriceAmount>              
      <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>

 
 

TOPCO A/S - Roholmsvej 8 - DK-2620 Albertslund - Tlf.: +45 78 10 72 50 - Fax: +45 43 63 12 77 - Email: topco@topco.dk