Leverandørfakturaer og kreditnotaer til medlemmer via TOPCO

Topco er kædekontor for Beslaco og Asco hvor indkøb, administration og markedsføring er samlet under ét tag.

For aftaleleverandører skal fakturaer og kreditnotaer sendes elektronisk med anvisning af dels TOPCO som fakturamodtager
(Kreditnotamodtager) og medlemmet som varemodtager.

 

 • Numre på medlemsforretninger findes under Medlemslister
 • Topco identificeres ved EAN 5790001669416
 • Kreditor identificeres ved eget EAN nummer eller CVR nummer

 

Understøttede formater

 

 • OIOUBL (Invoice/Creditnote)
 • EDIFACT (INVOIC)
 • IDOC (INVOIC02)

 

Generelt for alle formater

Identifikation af parter: Vi søger først efter TOPCOs GLN 5790001669416 eller CVR 12559542.
Dernæst søges efter medlemsnummer eller medlems GLN. Afhængig af formatet søges i flere forskellige elementer.

Leveringsadresse: såfremt der er tale om en direkte levering er det væsentligt at dette er anført i relevant segment.

Rekvisition: der skal anføres rekvisition på alle bilag såfremt medlemmet kræver dette.

Rabatter og gebyrer: Hvis der anvendes rabatter eller gebyrer skal disse angives som udspecificerede segmenter.
Dette understøttes både på header og linje niveau.

 

OIOUBL

 

Identifikation af parter

 

 • Dokumentet skal kunne validere på www.oioubl.info.
 • Topcos GLN eller CVR i AccountingCustomerParty.Party.EndpointID
 • Medlemsnummer eller GLN i disse elementer og i nævnte rækkefølge:
  • BuyerCustomerParty.Party.EndpointID
  • Der fritext søges efter medlemsnummer i følgende elementer og deres underelementer:
   • BuyerCustomerParty.Party
   • AccountingCustomerParty.Party.PartyName
   • AccountingCustomerParty.Party.PostalAddress
   • AccountingCustomerParty.Party.Contact
   • PayeeParty
 • Leveringsadresse i Delivery.DeliveryLocation.
 • Rabatter og gebyrer som AllowanceCharge elementer. Dette understøttes både på header og linie niveau.

 

EDIFACT

 

Identifikation af parter

 

 • Dokumentet skal overholde EDIFACT standarden der er angivet i dokumentet (D93, D96 osv.).
 • NAD+SE/SU – Leverandøren identificeret ved dennes GLN nummer
 • NAD+IV – Topco identificeret ved GLN nummer 5790001669416
 • NAD+BY – Medlemsforretningen identificeret ved dennes GLN nummer
 • NAD+DP – Leveringsadresse

 

IDOC

 

Identifikation af parter

Vi søger efter GLN nummer eller medlemsnumre i elementerne PARTN / LIFNR / ILNNR i disse segmenter:

 

 • E1EDKA1 PARVW LF – Leverandøren identificeret ved dennes GLN nummer
 • E1EDKA1 PARVW RE – Topco identificeret ved GLN nummer 5790001669416
 • E1EDKA1 PARVW AG/AA/WE – Medlemsforretningen identificeret ved dennes GLN nummer
 • E1EDKA1 PARVW WE – Leveringsadresse

 

Fakturering eller kreditering til Topco Lager

Ved fakturering eller kreditering til Topco Lager skal dette opfattes som et medlem.
Der skal derfor anvendes Medlemsnummer 257 eller EAN 9900257000000 som identifikation af ”Medlemsforretningen Topco Lager”.

 

Afsendelse og Modtagelse

Følgende kanaler kan anvendes til at sende elektroniske fakturaer eller kreditnotaer:

 

 

Opstartsprocess

Såfremt muligt ønsker vi at der fremsendes EDI parallelt med traditionel PDF/Papir faktura/kreditnota indtil Topco afmelder PDF udgaven.

 

Kontaktpersoner

 

Spørgsmål omkring bogføring og betaling

Bogholderiet, Topco A/S
bogholderi@topco.dk telefon 78 10 72 58

 

Spørgsmål omkring EDI teknik:

Anders Sønderby, ID Solutions
as@idsolutions.dk telefon 39 13 10 00 direkte 39 13 10 05

 

topAdmLeverandørfakturaer og kreditnotaer til medlemmer via TOPCO